בית כנפי האלה

 

בית כנפי האלה שייך במחציתו לראובן אלה, בעוד ה- 50% הנותרים נמכרו למדינה, ששוכרת את מחציתו השנייה של המבנה במסגרת חוזה ארוך טווח. במשרדים השונים שוכנים אגף המיסים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומע"מ. בקומת הקרקע המשמשת גם כקומת המסחר, פועלים מספר עסקים לטובת המבקרים ועובדי המשרדים.