ella נדל"ן


כהמשך ישיר לפעילותה בתחום הייזום והבנייה, מחזיקה חברת ella מבנים שונים באמצעות חברת הבת שלה – ella נכסים ואחזקות.

על נכסי החברה נמנים בנייני משרדים ומבני מגורים, אשר נבנו והושבחו על ידי החברה, וכיום הינם מתוחזקים על ידיה ומושכרים למגוון לקוחות ביניהם מדינת ישראל וחברת צים.